, - photo taken by June Chanpoomidole.

Kirsty Ward

, - photo taken by June Chanpoomidole.

Maxjenny

, - photo taken by June Chanpoomidole.

Amelia’s Magazine

Fashion Illustration

Fashion Illustration

Collaboration

Collaboration

, - photo taken by June Chanpoomidole.

Christopher Shannon S/S17

, - photo taken by June Chanpoomidole.

McQueen, Eshu Collection